CODI LINGÜÍSTIC 3r ESO

Durant el curs, l'hora de Llengua Catalana que estem tots junts i que no desdoblem, la dedicarem a estudiar CODI LINGÜÍSTIC. Això vol dir, que en el vostre cas, els dimarts al matí estarem tots junts a l'aula i aprendrem SINTAXI.

L’estudi del codi lingüístic té dos objectius: 
  1. L’estudi en ell mateix per conèixer els mecanismes de funcionament del sistema: Els alumnes treballareu de manera sistemàtica els diferents nivells lingüístics –fonètica, morfosintaxi, sintaxi, semàntica i lèxic–, les unitats que els componen –sons, grafies, formes, funcions...– i els elements funcionals de cada nivell. La llengua és l’eina amb què la nostra espècie pensa, parla, opina, crea, es comunica... Pensem que és essencial que conegueu tots els elements que configuren el sistema. 
  2. L’estudi com a eina per usar-lo adequadament.
Tots els aprenentatges que fareu us seran útils per a la comunicació!

Hem definit 3 Unitats Didàctiques, una per a cada trimestre de la següent manera:
  • 1r Trimestre: L'oració: subjecte i predicat
  • 2n Trimestre: Complements verbals i complements circumstancials
  • 3r Trimestre: Pronoms personals febles


Esteu a punt? Som-hi! Comencem amb un Kahoot de coneixements previs per escalfar motors!

I ara que ja ens hem situat... ESTRENEM EL TEMA 1 definint què és l'ORACIÓ:


 

-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada